ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBE SPLIT - Ολοκληρωμένο Σύστημα Θέρμανση - Ψύξη - Ζεστό Νερό Χρήσης


ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBE SPLIT              NIBE™ SPLIT
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
            MADE IN SWEDENΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για όλους τους τύπους κατοικιών.


·        Εύκολη σύνδεση με υπάρχον σύστημα θέρμανσης (λέβητα πετρελαίου, αερίου ή ξύλου)

·       Άψογος συνδυασμός με ηλιοθερμικό σύστημα

·       Βέλτιστος ετήσιος βαθμός απόδοσης (SRF) χάρη στο συμπιεστή inverter
-    Θέρμανση 3-16KW
-    Ψύξη 3-14KW
·       Θέρμανση και ψύξη με κυμαινόμενη απόδοση
·       Οικονομία στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως και 80%
·       Αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην υψηλή απόδοση
·       Σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον λόγο των μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
·       Εύκολη εγκατάσταση (plug and play)
·       Ταυτόχρονος έλεγχος δύο κυκλωμάτων με διαφορετικές θερμοκρασίες (π.χ σώματα και ενδοδαπέδια)
·       Πιστοποιημένη από το EHPA
                                                                                                                        
                                                     

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΨΥΞΗ 
& ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ


Η ΝΙΒΕ SPLIT είναι σύστημα «plug & play» ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση και στο χειρισμό του.

Η τεχνολογία αιχμής της ΝΙΒΕ συνδυάζει μία καλά σχεδιασμένη υψηλής ποιότητας εξωτερική μονάδα AMS 10 με την εσωτερική μονάδα ACVM, δημιουργώντας ένα αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

  
Ένα πλήρες σύστημα για θέρμανση , ψύξη & ζεστό νερό χρήσης 
με δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης 
Η ΝΙΒΕ SPLIT αποτελείται από την εξωτερική μονάδα AMS10 και την εσωτερική μονάδα ACVM ή HBS.
Οι μονάδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους με σωληνώσεις ψυκτικού μέσου. Ένας συμπιεστής, ένας εξατμιστής και μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι τα κύρια μέρη της AMS10. Ο συμπυκνωτής του συστήματος στη λειτουργία θέρμανσης βρίσκεται στην ACVM.
  
Το νερό για την οικιακή χρήση θερμαίνεται σε έναν ανοξείδωτο εναλλάκτη (σερπαντίνα) τοποθετημένο μέσα στον πολύ καλά μονωμένο ταμιευτήρα. Το κρύο νερό εισέρχεται στο κάτω μέρος του εναλλάκτη και θερμαίνεται βαθμιαία. Στον ταμιευτήρα είναι εγκατεστημένη μία ηλεκτρική αντίσταση 9 kW, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.
  
Στην εσωτερική μονάδα βρίσκονται ο πίνακας ελέγχου (ελεγκτής) και ένα ανοιγόμενο μονωμένο κουτί το οποίο περιέχει υψηλής ποιότητας ηλεκτροβάνες για την ενεργοποίηση των διαφόρων λειτουργιών. Επίσης εκεί βρίσκεται ένας χαμηλής κατανάλωσης DC κυκλοφορητής για το κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης.
Με τον σχεδιασμό της NIBE SPLIT δεν χρειάζεται επιπλέον κυκλοφορητής μεταξύ των δύο μονάδων. Οι συνδέσεις για ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη βρίσκονται στο πάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας ACVM ή HBS.
  
Αν έχουμε ένα σύστημα συμπληρωματικής πηγής θερμότητας (λέβητας, ηλιοθερμικό σύστημα, κλπ.) τότε οι συνδέσεις αυτού του συστήματος μπορούν να γίνουν είτε από δεξιά είτε από αριστερά στον ταμιευτήρα της μονάδας.
Αφού η ΝΙΒΕ SPLIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει και θέρμανση και ψύξη, θεωρείται ως το «σύστημα κλιματισμού» του κτηρίου.
Εσωτερική μονάδα 

Η αντλία θερμότητας ΝΙΒΕ SPLIT είναι σχεδιασμένη για να χειρίζεται έως δύο κυκλώματα

θέρμανσης, π.χ. θερμαντικά σώματα και ενδοδαπέδια θέρμανση. Κάθε ένα κύκλωμα
αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον ελεγκτή της μονάδας . Για την ψύξη μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν fan coils. Για την προσαρμογή του συστήματος κλιματισμού σε ιδιαίτερες ανάγκες, διατίθεται μια ολοκληρωμένη σειρά παρελκόμενων .
Εξωτερική μονάδα 
Η εξωτερική μονάδα AMS10 είναι προπληρωμένη με ψυκτικό υγρό R410Α .
Τροφοδοτείται με ρεύμα από την εσωτερική μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο
μονάδες συνδέονται στην ίδια ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα . Η ελάχιστη ασφάλεια
είναι 3x16Α για τα πακέτα 1-3, 3x25Α για τα πακέτα 4-6 για τριφασική σύνδεση 3x400V. Υπό προυποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα μονοφασικής σύνδεσης. Η NIBE SPLIT είναι εξοπλισμένη με έναν ελεγκτή μέγιστης έντασης ρεύματος με τον οποίο ελέγχει την τυχόν υπερφόρτιση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα.
Προηγμένος ελεγκτής κλιματισμού 
Η αντλία θερμότητας ΝΙΒΕ SPLIT ενσωματώνει έναν προηγμένο ελεγκτή κλίματος ο οποίος
προσφέρει :
- έλεγχο δύο κυκλωμάτων θέρμανσης
- έλεγχο ενός κυκλώματος ψύξης
- πλοήγηση με επεξηγήσεις
- εξατομικευμένος προγραμματισμός


Η NIBE SPLIT μπορεί να συνδυαστεί άψογα με οποιοδήποτε υπάρχουσα πηγή θέρμανσης (λέβητας, ηλιοθερμικό σύστημα, υδραυλικό τζάκι κλπ).NIBE SPLIT - Πακέτο 1
Εξωτερική μονάδα AMS10
Εσωτερική μονάδα ACVM 270
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (270L)
Για θέρμανση έως 11kw


NIBE SPLIT - Πακέτο 2
Εξωτερική μονάδα AMS10-12kw
Εσωτερική μονάδα ACVM 270
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (270L)
Για θέρμανση έως 15kw

NIBE SPLIT - Πακέτο 3
Εξωτερική μονάδα AMS10-12kw
Εσωτερική μονάδα HBS-12kw
Ταμιευτήρας HEV 500
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες νερού χρήσης (500L)
Για θέρμανση έως 15kw


NIBE SPLIT - Πακέτο 4
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw
Ταμιευτήρας HEV 300
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (300L)
Για θέρμανση έως 18kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw+HE30


NIBE SPLIT - Πακέτο 5
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw
Ταμιευτήρας HEV 500
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες νερού χρήσης (500L)
Για θέρμανση έως 18kwNIBE SPLIT - Πακέτο 6
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Κυτίο αντιστάσεων
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση και ψύξη χωρίς ανάγκες ζεστού νερού χρήσης
Για θέρμανση έως 18kw
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ NIBE SPLIT
ΤΗΣ NIBE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBE Για να έχετε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης με εντελώς αθόρυβη λειτουργία
στην καλύτερη τιμή της αγοράς
τηλεφωνήστε στο . . .

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

banner ads banner ads