Συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης & Ψύξης OVENTROP


Συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης & Ψύξης OVENTROPOventrop  Υψηλής ποιότητας εξοπλισμός + συστήματα

Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης “Cofloor
με και χωρίς διανεμητή

Συστήματα υποδαπέδιας τοποθέτησης σωλήνωνΣυστήματα πλάκας κόμβων NP35-2
Για την τοποθέτηση (διαγώνια τοποθέτηση 45ο χωρίς βοηθητικά μέσα) σωλήνων “Copex” PE-X της Oventrop ή σύμμεικτων σωλήνων πολλαπλών στρώσεων “Copipe” 14 ή 16 mm , διαστάσεις 1,00 x1,00 με θερμομόνωση και ηχομόνωση από EPS,κατηγορία θερμικής αγωγιμότητας (WLG) 040, πάχος 35-2 με μεμβράνη PS, κατηγορία υλικών B2 κατά DIN 4102. Απλή και οικονομική τοποθέτηση σωλήνων – συναρμολόγηση από ένα άτομο – χάρη στην ειδική γεωμετρία  των κόμβων. Καθαρή κάλυψη αρμών με αλληλεπικαλυπτόμενες μεμβράνες PS. 

Συστήματα στερέωσης Tacker 
Μονωτικό ρολό ή πτυσσόμενη πλάκα από EPSκατά DIN EN13163, κατηγορία θερμικής αγωγιμότητας (WLG) 045 ή 040 στα 30- mm , κατηγορία υλικών B2 κατά DIN4102, με επένδυση από υφασμάτινη μεμβράνη, εντυπωμένο πλέγμα με αποστάσεις τοποθέτησης 5cm, περιμετρική αλληλοεπικάλυψη μεμβρανών με ταινίες συγκράτησης. Στερέωση των σωλήνων “Copex” PE-Xή των σύμμεικτων σωλήνων πολλαπλών στρώσεων “Copipe” της Oventropμε στηρίγματα tackerαπό συνθετικό υλικό και καρφωτικό εργαλείο για tacker.

Σύστημα ξηρής εγκατάστασης
Στοιχείο ξηρής εγκατάστασης 1000 x500 x25 mm από EPSκατά DIN13163, κατηγορία θερμικής αγωγιμότητας (WLG) 035, κατηγορία υλικών Β1, κατάDIN4102 για εύκολη τοποθέτηση θέρμανσης επιφανειών σε δάπεδα μασίφ ή ξύλινες σανίδες με ξηρή εγκατάσταση (π.χ. κατά την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων), καθώς και με τσιμεντοκονία θέρμανσης κατάDIN18560 πάνω σε μεμβράνη PE. Τα ελάσματα απόδοσης ή απορρόφησης θερμότητας επιτρέπουν την τοποθέτηση των σύμμεικτων σωλήνων  πολλαπλών στρώσεων “Copipe” 14xmmσε διάταξη σπείρας ή μαιάνδρου.
(Η Oventrop συνιστά τη χρήση σωλήνων “Copipe” λόγω της ελάχιστης θερμικής τους διαστολής). Το σύστημα ξηρής εγκατάστασης Oventropείναι κατάλληλο και για την τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης στον τοίχο.)

Συστήματα ραγών στερέωσης
Αυτοκόλλητες ράγες τοποθέτησης από πολυπροπυλένιο, απόσταση στερέωσης 5cm, μήκος 1m, για τη στερέωση των σωλήνων θέρμανσης 14 ή 16 mm πάνω στη μόνωση (μονωτικό ρολό ή πτυσσόμενη πλάκα).
 Πλεονέκτημα : Δεν προκαλούν βλάβες στην επένδυση υφασμάτινης μεμβράνης. Επιπλέον, οι ράγες στερέωσης  ενδείκνυνται για την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης / ψύξης τοίχου με σωλήνες “Copex” PE-Xή σύμμεικτους σωλήνες πολλαπλών στρώσεων “Copipe” της Oventropσε ανοδική διάταξη μαιάνδρου.

1
  

2
  

Η αποδοτικότητα και η άνεση μιας εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης επιτυγχάνονται μόνο όταν η τοποθέτηση των σωλήνων πραγματοποιείται  στο πλαίσιο ενός με ακρίβεια εκπονημένου προγράμματος τοποθέτησης και με εφαρμογή των απαιτούμενων πρόσθετων μηχανισμών δαπέδου. Εξίσου σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη η προσαρμοσμένη στην εκάστοτε ενδοδαπέδια θέρμανση ρύθμισης της θερμοκρασίας και παροχή όγκου του θερμαντικού μέσου. Στη περίπτωση αυτή, τον κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση παίζει η εξασφάλιση της επιτρεπόμενης  για τη ενδοδαπέδια θέρμανση θερμοκρασίας προσαγωγής του θερμαντικού μέσου, η οποία πρέπει να εξαρτάται όσο το δυνατόν λιγότερο από τη ρύθμιση του λέβητα, καθώς και η διανομή του όγκου παροχής στα επιμέρους κυκλώματα θέρμανσης του διανεμητή ανοξείδωτου χάλυβα.
1. Σταθμός ρύθμισης “Regufloor H 
Σταθμός ρύθμισης σταθερών τιμών για σύνδεση στο διανεμητή  ανοξείδωτου χάλυβα “Multidis SF” για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, τα οποία τροφοδοτούν επιπροσθέτως ένα κύκλωμα θερμαντικών σωμάτων. Ο σταθμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του θερμαντικού μέσου σε μια σταθερή τιμή (ρύθμιση με σταθερή τιμή) με τη μέθοδο ανάμειξης του νερού αναρροής από τις κατώτερες δοκούς του διανεμητή μέσω ενός ελεγκτή θερμοκρασίας με απομακρυσμένο αισθητήρα και τρίοδη βαλβίδα.
  Εύρος ρύθμισης                           20-50οC 
  Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας       50οC 
  Μέγιστη πίεση λειτουργίας                 6 bar 
  τιμή kvs                                             4,0
Στην περίπτωση αυτή, το θερμαντικό μέσο των κυκλωμάτων θέρμανσης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ανακυκλώνεται με μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αντλία. Για παράδειγμα για την προστασία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης από την υπέρβαση θερμοκρασίας σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή θερμοκρασίας, στο σταθμό ρύθμισης εγκαθίσταται μια πρόσθετη μονάδα απενεργοποίησης της αντλίας.
2. Ένα πλεονέκτημα του σταθμού ρύθμισης Regufloor H” είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης της ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής της ενδοδαπέδιας θέρμανσης στο κύκλωμα θέρμανσης μιας εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων. Το σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης απεικονίζει τη σύνδεση στους αγωγούς προσαγωγής και αναρροής της εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων.
3. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης με το σύστημα σύνδεσης λέβητα “Regumat F130” απευθείας στον καυστήρα προσαγωγής θερμότηττας. Εδώ η θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται από έναν ελεγκτή θερμοκρασίας με βυθιζόμενο αισθητήρα και μια τρίοδο βαλβίδα. Στη λύση αυτή, ολόκληρο το σύστημα αγωγών μιας θερμαντικής μονάδας λειτουργεί με θερμοκρασία προσαγωγής που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

 Oventrop  Υδραυλική εξισορρόπηση κυκλωμάτων θέρμανσης
Ρύθμιση με ένθετα εξαρτήματα μέτρησης της ροής και ρύθμισης.


1                                               2

3                                               4
Η ρύθμιση των κυκλωμάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης πραγματοποιείται στον : Διανεμητή ανοξείδωτου χάλυβα “Multidis SF με χρήση ένθετων εξαρτημάτων ρύθμισης στη δοκό αναρροής:
1.Ξεβιδώστε το μαύρο πώμα , χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση το εξαγωγικό κλειδί αναρροής SW5. 2.Κλειστε τον κοχλία προσαρμογής με το εξαγωγικό κλειδί SW5 με φορά προς τα δεξιά. Στη συνέχεια ανοίξτε τον κοχλία προσαρμογής ανάλογα με την υπολογισθείσα τιμή προρρύθμισης με φορά προς τα αριστερά. (Παράδειγμα : υπολογισθείσα τιμή προρρύθμισης VER= 2,5 – ανοίξτε τον κοχλία προσαρμογής κατά 2,5 περιστροφές., ανατρέξτε στο διάγραμμα απώλειας πίεσης).
3. Περιστρέψτε το μαύρο ρυθμιστικό κοχλία με το εξαγωγικό κλειδί SW6 προς τα δεξιά αντίθετα προς τον κοχλία προσαρμογής. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να ξαναβρείτε εύκολα την τιμή ρύθμισης, εάν π.χ. διακόψετε αργότερα το κύκλωμα θέρμανσης με τον κοχλία προσαρμογής.
4.Ξεβιδώστε το μαύρο πώμα και σφίξτε το κατά περίπτωση με το εξαγωγικό κλειδί SW5.
Εκτελέστε τη διαδικασία ρύθμισης για όλα τα κυκλώματα θέρμανσης.

Για να μάθετε περισσότερα 
για την θέρμανση δαπέδου OVENTROP
τηλεφωνήστε στο…. 2109710977 Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

banner ads banner ads